dnes je 24.2.2024

Input:

Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.19 Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov upravuje s účinnosťou od 1. januára 2019 mechanizmus použitia príjmov Environmentálneho fondu, pričom stanovuje, ktoré subjekty, za akých podmienok a na aký účel môžu tieto príjmy použiť. V prechodných ustanoveniach ale stanovuje, že príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko Environmentálny fond prvýkrát použije v roku