dnes je 29.2.2024

Input:

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 - cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov a použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.21 Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 - cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov a použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Zákon o odpadoch upravuje v § 88 cezhraničnú prepravu elektroodpadu použitých elektrozariadení, ktorých držiteľ tvrdí, že nejde o elektroodpad, ale vzniklo podozrenie, že o elektroodpad ide. Je to tzv. podozrivé elektrozariadenie.

Novela zákona o odpadoch zavádza od 1. januára 2019 podobnú úpravu vo vzťahu k cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov. Novela zákona o odpadoch ustanovuje požiadavky na prepravu použitých batérií a akumulátorov, pri ktorých je podozrenie, že sú odpadom podľa zákona o odpadoch (nie sú vhodné na opätovné použitie). Účelom týchto