dnes je 15.4.2024

Input:

Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.20 Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov upravuje od 1. januára 2019 zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov poskytne Environmentálny fond v súlade s cieľmi Programu predchádzania vzniku odpadu a Programu odpadového hospodárstva Slovenskej