dnes je 17.4.2024

Input:

Nakladanie s elektroodpadom v roku 2018

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.17 Nakladanie s elektroodpadom v roku 2018

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Zákon o odpadoch rozlišuje nakladanie s elektroodpadom z domácností a nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je z domácností.

Nakladanie s elektroodpadom z domácností

Vo vzťahu k elektroodpadu z domácností zákon o odpadoch ustanovuje, že výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladať alebo kolektívne nakladať s elektroodpadom z domácností, ktorý mu odovzdali fyzické osoby, ak takýto odpad pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, z jeho predaja, alebo z cezhraničnej prepravy elektrozariadení z iného členského štátu Európskej únie do Slovenskej republiky alebo z dovozu elektrozariadení dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.

Pri odpade z elektrozariadení z domácností je