dnes je 17.4.2024

Input:

Zber starých vozidiel v roku 2018

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.16 Zber starých vozidiel v roku 2018

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Právna úprava zberu starých vozidiel a povinností s tým spojených v § 64 zákona o odpadoch sa od prijatia tohto zákona na základe praktických skúseností s jeho aplikáciou menilo a v roku 2018 je upravené nasledovne -

Zber starých vozidiel môže vykonávať:

1. spracovateľ starých vozidiel v rozsahu autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR alebo

2. ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel vo forme súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, vrátane zberného dvora, a má uzavretú zmluvu so spracovateľom starých vozidiel.

Osoba oprávnená na zber starých vozidiel má pri zbere starých vozidiel všeobecné povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch a všeobecných