dnes je 29.2.2024

Input:

§ 111 - Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8 § 111 – Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 111

Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

(1) Pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy kontrolujú, či:

  1. odpad je vybavený dokladmi podľa osobitných predpisov,58)
  2. prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný dokladmi požadovanými podľa osobitných predpisov,58) nie je odpadom,
  3. cezhraničný pohyb odpadov nie je v rozpore s osobitnými predpismi,58)
  4. prepravovaný odpad zodpovedá skutočnostiam podľa priložených dokladov,
  5. prepravované podozrivé elektrozariadenie nie je odpadom a vyzývajú na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2,
  6. prepravované použité batérie a akumulátory, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, nie sú použitými batériami a