dnes je 29.2.2024

Input:

Komentár k Výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.4 Komentár k Výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Mgr. Katarína Liebscherová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


1. Všeobecne KKK

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo”) vydalo Výnos na základe zmocnenia zakotveného v ustanovení § 105 ods. 3 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o odpadoch”). V zmysle predmetného ustanovenia zákona o odpadoch má ministerstvo vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým okrem iného