dnes je 17.4.2024

Input:

Komentár k vyhláške č. 372/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.3 Komentár k vyhláške č. 372/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


1. Všeobecne

Vyhlášku vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „Ministerstvo”) na základe zmocnenia zakotveného v ustanovení § 105 ods. 3 písm. d), f), g) a h) zákona č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o odpadoch”). V zmysle týchto ustanovení zákona o odpadoch vydá Ministerstvo všeobecne