dnes je 15.4.2024

Input:

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.5 Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verlag DashöferStiahnuť dokument

Žiadateľ: ...........................................................................................................................................

Dňa: .....................................

Okresný úrad

odbor starostlivosti o životné prostredie

Vec: Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) identifikačné údaje