dnes je 24.2.2024

Input:

§ 42 - Základné ustanovenia

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Tretí oddiel - Batérie a akumulátory

4.3.1 § 42 - Základné ustanovenia

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 42

Základné ustanovenia

(1) Tento oddiel sa vzťahuje na všetky batérie a akumulátory, uvádzané na trh, bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie bez toho, aby bola dotknutá právna úprava starých vozidiel a elektroodpadu. Tento oddiel zákona sa nevzťahuje na nakladanie s batériami a akumulátormi použitými v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, ktoré nie sú osobitne určené na vojenské účely a v zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov.


Komentár k odseku 1

Vymedzuje sa rozsah pôsobnosti Tretieho oddielu zákona – batérie a akumulátory. Súčasne sa stanovuje negatívne