dnes je 17.4.2024

Input:

Odstránenie vozidla

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.58 Odstránenie vozidla

Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve


Je držiteľ vozidla pre účely odstránenia vozidla v zmysle §67 zákona o odpadoch známy, keď poznáme len meno a priezvisko, ale nepoznáme jeho adresu trvalého pobytu, resp. kde býva ? Ak sa považuje za známeho, upovedomenie o odstránení vozidla môžem riešiť verejnou vyhláškou? Alebo držiteľa vozidla budem považovať za neznámeho?

Aké skutočnosti musí orgán ŠS OH skúmať, resp. na základe akých skutočností rozhodne orgán ŠS OH v konaní, že štát nadobúda vlastníctvo k vozidlu alebo sa stane starým vozidlom? 

Vozidlo má evidenčné číslo a stojí na jednom mieste napr. 2 roky. Na základe čoho určím, že vozidlo narušuje estetický vzhľad obce?

Pokiaľ má automobil evidenčné číslo, príslušný orgán Policajného zboru SR vie, na koho je auto „napísané”, t.j. nielen