dnes je 14.4.2024

Input:

Uloženie pokuty podnikateľom podľa § 12 zákona o odpadoch - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.56 Uloženie pokuty podnikateľom podľa § 12 zákona o odpadoch - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve


Máme otázku k nasledujúcim ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

§ 12 Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

(6) Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb22a) s výnimkou zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72.

§ 117 Iné správne delikty

(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe -