dnes je 20.6.2024

Input:

Množstvo odpadov z obalov a ich príprava na opätovné použitie

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.55 Množstvo odpadov z obalov a ich príprava na opätovné použitie

Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o.Má autorizovaný individualista na obaly do množstva odpadov z obalov v Ohlásení (príloha 16, tab. 2) uvádzať (započítavať) aj množstvo odpadov z obalov, pre ktoré spoločnosť zabezpečila prípravu na opätovné použitie (PO) prostredníctvom oprávnenej osoby, resp. ak odovzdala na základe súhlasu do domácnosti na energetické zhodnotenie obaly z dreva, alebo plastové sudy na materiálové využitie?

Ak áno, tak do ktorého stĺpca, napr. iné zhodnotenie na území SR, energetické na území SR alebo recyklácia na území SR?

Ak k tomu odovzdaniu či príprave na opätovné použitie došlo na území Slovenskej republiky, tak sa to uvádza v stĺpci K - Iné zhodnotenie na území Slovenskej republiky.