dnes je 17.4.2024

Input:

Povinnosť zaviesť bezplatný separovaný zber pre FO - podnikateľov a právnické osoby

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.52 Povinnosť zaviesť bezplatný separovaný zber pre FO - podnikateľov a právnické osoby

Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o.Chcela by som Vás poprosiť o stanovisko, či je mesto/obec povinné, v zmysle zákona o odpadoch 79/2015 Z. z., zaviesť bezplatný separovaný zber aj pre FO – podnikateľov, resp. PO? My, ako pôvodca ( PO), sme povinný zapojiť sa do systému nakladania s komunálnym odpadom ( zmesový KO + predpokladám, že aj oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu KO) v príslušnom meste v zmysle VZN. Čo v prípade, ak nám toto mesto neumožňuje z dôvodu, že tieto náklady neprepláca príslušná OZV a odporučilo nám odovzdávať, resp. uzatvoriť zmluvu samostatne s odpadovou spoločnosťou na odber týchto odpadov? Jedná sa naozaj o odpady od zamestnancov, resp. študentov (separované zložky komunálnych odpadov: plasty