dnes je 17.4.2024

Input:

§ 37 - Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6 § 37 - Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 37

Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení

(1) Distribútor elektrozariadení je povinný:

a) uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok [ § 34 ods. 1 písm. d)], ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh,

b) informovať na mieste, ktoré je pri predaji elektrozariadení viditeľné a pre verejnosť prístupné, konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu,

c) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu,

d) zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zabezpečujúcou nakladanie s elektroodpadom na zberné miesto