dnes je 9.12.2023

Input:

§ 51 - Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.10 § 51 - Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 51

Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný:

  1. spracovávať a recyklovať použité batérie a akumulátory v súlade s udeleným súhlasom [ § 97 ods. 1 písm. c) ] a udelenou autorizáciou [ § 89 ods. 1 písm. a) bod 1 ] a dodržiavať požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
  2. zvoliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií akumulátorov alebo pri modernizácii existujúcich zariadení najlepšie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov, na ich obstaranie a prevádzku,
  3. uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov v súlade