dnes je 9.12.2023

Input:

Povinnosti obce týkajúce sa kompostovacieho zásobníka na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad

6.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.27 Povinnosti obce týkajúce sa kompostovacieho zásobníka na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad

Ing. Tomáš Schabjuk ,Odpadový hospodár s.r.o.Mesto je povinné v zmysle § 14 ods. 8 vykonávacej vyhlášky č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, a podľa § 81 ods. 7 písm. b) NZO tretieho bodu zákona zabezpečiť, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu alebo kompostovací zásobník na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (ďalej BRO).

V zmysle § 115 OZ domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Je povinnosťou mesta dodať zbernú nádobu aj v prípadoch ak:

1) Vlastníkom nehnuteľnosti – záhrady a rodinného domu je fyzická osoba, na trvalom pobyte sa nik nezdržiava?

2) Vlastníkom nehnuteľnosti – záhrady a rodinného domu je fyzická