dnes je 29.2.2024

Input:

Výrobca neobalových výrobkov - letákov podľa zákona o odpadoch

20.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.29 Výrobca neobalových výrobkov - letákov podľa zákona o odpadoch

Ing. Tomáš Schabjuk ,Odpadový hospodár s.r.o.Firma si dáva tlačiť propagačné letáky a tie po rozdaní občanom končia v komunálnom odpade. Z hľadiska zákona o odpadoch je výrobcom týchto neobalových výrobkov firma, alebo tlačiareň, do ktorej si ich dáva tlačiť?

Metodicky ste za to zodpovední Vy, ako vydavateľ – podľa usmernenia MŹP. No v praxi sa často stretávame s tým, že tlačiareň na seba preberie danú povinnosť.