dnes je 17.4.2024

Input:

Využitie biodegradovateľných obalov

12.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.22 Využitie biodegradovateľných obalov

Ing. Matej Šiculiak


Aká legislatíva sa bude vzťahovať na balenie výrobkov do biodegradovateľných obalov (nie je to plast a nie je to ani papier) a uvádzanie na trh? V závislosti od výrobcu to môžu byť rastlinné polyméry atď... Platia v tomto prípade podmienky ako pre ostatných tzv. výrobcov?

Áno, platia pre Vás rovnaké podmienky ako pre tie baliarne, ktoré balia tovary do iných druhov obalov. Definícia obalu podľa § 52 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch hovorí o obale ako o výrobku, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely, tj. definícia nepojednáva o materiálovom zložení, ani o tom, či je biodegradovateľný, či