dnes je 14.4.2024

Input:

Uzavretie zmluvy s OZV

8.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzavretie zmluvy s OZV

Mag. Annamária Tóthová

Mgr. Mária Sadloňová

Dvořák Hager & Partners ; advokátska kancelária ; s. r. o.


Výrobná prevádzka balí svoje výrobky do plastových obalov a papierových skupinových obalov. V zmysle zákona o odpadoch, výrobca, ktorý plní obaly, má povinnosti ako výrobca obalov. V § 27 ods. 6 písmeno b sa uvádza, že výrobca vyhradeného výrobku zabezpečuje plnenie povinností prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. Znamená to, že je možné uzavrieť zmluvu s jednou OZV na papierové obaly a s inou OZV na plastové obaly?

Pod pojmom „vyhradený výrobok“ sa v zmysle § 27 ods. 1 zákona o odpadoch rozumejú výrobky patriace do skupiny výrobkov upravenej v druhom až siedmom (v zákone nesprávne uvedený tretí oddiel, jedná sa však