dnes je 24.2.2024

Input:

§ 129 - Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu

1.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.3.3 § 129 - Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu

Ing. Peter Gallovič


§ 129

Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu

(1) Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní triedenia a zhodnotenia príslušnej komodity v zariadení na zhodnocovanie odpadov, v ktorom bol odpad zhodnotený niektorou z činností R1 až R11 uvedených v prílohe č. 1. Príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorú Recyklačný fond musí s obcou uzatvoriť. Tento nárok sa netýka elektroodpadu pochádzajúceho z domácností a použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom.

(2) Na poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu nie je právny nárok.

(3) O poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu rozhoduje správna rada s výnimkou vrátenia príspevkov podľa § 126 ods. 4 NZO, na vrátenie ktorých je právny nárok.

(4) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného