dnes je 29.2.2024

Input:

§ 130 - Hospodárenie Recyklačného fondu (počas prechodného obdobia)

10.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.3.4 § 130 - Hospodárenie Recyklačného fondu (počas prechodného obdobia)

§ 130

Hospodárenie Recyklačného fondu

(počas prechodného obdobia)

(1) Hospodárenie Recyklačného fondu sa riadi rozpočtom Recyklačného fondu. Do 60 dní od schválenia účtovnej závierky za rok 2015 orgánmi Recyklačného fondu schváli správna rada jeden rozpočet Recyklačného fondu platný na obdobie do 31. Decembra 2016. Súčasťou uvedeného rozpočtu bude vytvorenie likvidačnej rezervy vo výške dvoch percent disponibilných prostriedkov Recyklačného fondu podľa účtovnej uzávierky k 31. Decembru 2014. Schválením uvedeného rozpočtu Recyklačného fondu sa končí platnosť dovtedy platného rozpočtu Recyklačného fondu na príslušný kalendárny rok.

(2) Prostriedky Recyklačného fondu sa vedú na osobitných účtoch v banke na území Slovenskej republiky.

(3) Zdroje príjmu Recyklačného fondu v jednotlivých sektoroch uvedených v § 118