dnes je 29.2.2024

Input:

§ 127 - Zdroje Recyklačného fondu

10.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.3 Tretí oddiel- Získavanie a využívanie prostriedkov Recyklačného fondu počas prechodného obdobia

11.1.3.1 § 127 - Zdroje Recyklačného fondu

§ 127

Zdroje Recyklačného fondu

(1) Zdrojom príjmov Recyklačného fondu sú

a) príspevky výrobcov za

1. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz batérií a akumulátorov,

2. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz olejov,

3. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz pneumatík.

4. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz viacvrstvových kombinovaných materiálov,

5. uvedenie elektrozariadenia na trh,

6. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz plastov,

7. výrobu, cezhraničnú prepravu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz papiera,

8. výrobu,