dnes je 17.4.2024

Input:

§ 59 - Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.8 § 59 – Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 59

Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov je okrem povinností podľa § 28 ods. 4 povinná:

a) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov podľa siedmeho oddielu tejto časti zákona,

b) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu vrátane ich zberu,

c) zabezpečiť činnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci triedený zber,

d) vypočítať si trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,