dnes je 14.4.2024

Input:

Zmena vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov od 1. 2. 2017

20.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.3 Zmena vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov od 1. 2. 2017

Ing. Lenka Pajtinková


V zbierke zákonov bola zverejnená vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z.o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len „vyhláška”).

Týmto sa do slovenského právneho poriadku preberá Príloha II smernice o vozidlách po dobe životnosti a Príloha VI smernice o elektoodpade.

Transpozíciou smernice o vozidlách po dobe životnosti dochádza k zmene prílohy č. 15 vyhlášky a zároveň k splneniu povinnosti vyplývajúcej Slovenskej republike z článku 2 preberanej