dnes je 24.2.2024

Input:

Novela zákona o odpadoch od 1.5.2017

6.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.5 Novela zákona o odpadoch od 1.5.2017

Ing. Lenka Pajtinková


Čo sa zmení v zákone o odpadoch od 1. mája tohto roka? Novela sa týka najmä toľko spomínaných ľahkých plastových tašiek.  Cieľom novely zákona je zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek. Táto novela nadobúda účinnosť 1. mája 2017 okrem bodu, ktorý sa venuje povinnostiam výrobcu obalov v § 54. Táto zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2018.   

Zmena sa dotkne § 6 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., kde sa v odseku 4 dopĺňa písmeno c, a teda  predchádzaním vzniku odpadu z obalov je aj znižovanie spotreby ľahkých plastových tašiek.

Mení sa aj § 27. Výrobca vyhradeného výrobku je povinný vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na základe