dnes je 24.2.2024

Input:

Vývoz výrobkov do zahraničia a hlásenie pre OZV

26.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.13 Vývoz výrobkov do zahraničia a hlásenie pre OZV

Ing. Matej Šiculiak

Nie je nám jasné, čo robiť v prípade, ak náš slovenský zákazník naše výrobky (neobalové výrobky) následne vyvezie do zahraničia. My de facto podľa faktúry uvedieme neobalový výrobok na trh v SR, ale on neskončí v komunálnom odpade v SR. Máme toto množstvo započítavať do hlásenia pre OZV?

Áno, tieto neobalové výrobky musíte tiež započítavať do hlásenia pre OZV, pretože ich uvádzate na trh v Slovenskej republike.

Podľa § 73 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo