dnes je 29.2.2024

Input:

Nakladanie s výliskami z hrozna

7.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.15 Nakladanie s výliskami z hrozna

Ing. Matej Šiculiak


Ako správne nakladať v zmysle zákona o odpadoch s výliskami z hrozna? Pod aké katalógové číslo uvedený odpad kategorizovať? Možno to chápať ako vedľajší produkt ?

Buď tieto výlisky ďalej spracovávate, vtedy sa to chápe ako vedľajší produkt, alebo ich kompostujete - zhodnocujete činnosťou R3. O tom, či odpad je vedľajší produkt pojednáva Článok 5 Smernice o odpadoch ako i § 2 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.