dnes je 29.2.2024

Input:

Využitie dreveného odpadu z výroby na vykurovanie

3.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.14 Využitie dreveného odpadu z výroby na vykurovanie

Ing. Matej Šiculiak


Je možné odpad z výroby nábytku - piliny , hobliny, odrezky ( neob.NL ) v rámci spoločnosti, v ktorej vzniká používať na vykurovanie vlastných priestorov (kotol je určený na drevo)? Je na to treba na to vybaviť nejaké povolenie? Alebo je nutné všetko odovzdávať v zmysle zákona o odpadoch ako odpad 030105 - piliny , hobliny, odrezky?

Je možné tento odpad spaľovať aj vo vlastnom kotli, no na takúto činnosť sa vyžaduje súhlas okresného úradu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov podľa § 18 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

V tom prípade uvediete v evidenčnom liste odpadov činnosť R1 -Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.