dnes je 29.2.2024

Input:

§ 36 - Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5 § 36 - Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 36 

Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností

(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným novým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností [ § 34 ods. 1 písm. e) druhý bod], ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.


Komentár k odseku 1

Odsek 1 stanovuje povinnosti výrobcov elektrozariadení pri nakladaní s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností. Režim nakladania s týmto elektroodpadom je stanovený podľa príslušnosti k výrobcovi elektrozariadení.