dnes je 15.4.2024

Input:

7/2004 Z.z., Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných a o vedení centrálneho registra ošípaných

7/2004 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. a na vykonanie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z.z. o identifikácii a registrácii zvierat vydalo
výnos zo 17. decembra 2003 č. 3561/2003-100 o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných a o vedení centrálneho registra ošípaných.
Výnosom sa ustanovujú spôsoby označovania ošípaných, požiadavky na evidenciu ošípaných a vedenie centrálneho registra ošípaných.
Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke 2/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.