dnes je 17.4.2024

Input:

394/2013 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

394/2013 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 3 časti A POĽNÉ PLODINY A ZELENINY prvom bode písmená a) a b) znejú:
„a) poľné plodiny
 
kostrava vláskovitá
TP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava ovčia
TP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava červená
TP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava drsnolistá
TP 67/1 z 23. 6. 2011
mätonoh mnohokvetý
TP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh trváci
TP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh hybridný
TP 4/1 z 23. 6. 2011
hrach siaty
TP 7/2 z 11. 3. 2010
repka olejka
TP 36/2 zo 16. 11. 2011
slnečnica ročná
TP 81/1 z 31. 10. 2002
ľan siaty
TP 57/1 z 21. 3. 2007
ovos nahý
TP 20/1 zo 6. 11. 2003
ovos siaty
TP 20/1 zo 6. 11. 2003
jačmeň siaty
TP 19/3 z 21. 3. 2012
ryža siata
TP 16/2 z 21. 3. 2012
raž siata
TP 58/1 z 31. 10. 2002
tritikale
TP 121/2 rev. 1 zo 16. 2. 2011
pšenica letná
TP 3/4 rev. 2 zo 16. 2. 2011
pšenica tvrdá
TP 120/2 zo 6. 11. 2003
kukurica siata
TP 2/3 z 11. 3. 2010
zemiak
TP 23/2 z 1. 12. 2005
b) zeleniny
 
cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená
TP 46/2 z 1. 4. 2009
šalotka
TP 46/2 z 1. 4. 2009
cibuľa zimná
TP 161/1 z 11. 3. 2010
pór pestovaný
TP 85/2 z 1. 4. 2009
cesnak kuchynský
TP 162/1 z 25. 3. 2004
cesnak pažítkový (pažítka)
TP 198/1 z 1. 4. 2009
zeler voňavý stopkový
TP 82/1 z 13. 3. 2008
zeler voňavý buľvový
TP 74/1 z 13. 3. 2008
asparágus lekársky (špargľa)
TP 130/2 zo 16. 2. 2011
repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej
TP 60/1 z 1. 4. 2009
kel kučeravý
TP 90/1 zo 16. 2. 2011
karfiol
TP 45/2 z 11. 3. 2010
brokolica
TP 151/2 z 21. 3. 2007
kel ružičkový
TP 54/2 z 1. 12. 2005
kaleráb
TP 65/1 z 25. 3. 2004
kel hlávkový
TP 48/3 zo 16. 2. 2011
kapusta hlávková biela
TP 48/3 zo 16. 2. 2011
kapusta hlávková červená
TP 48/3 zo 16. 2. 2011
kapusta pekinská/čínska
TP 105/1 z 13. 3. 2008
paprika ročná
TP 76/2 z 21. 3. 2007
čakanka štrbáková pravá kučeravá,
čakanka štrbáková pravá širokolistá
TP 118/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)
TP 172/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajná
TP 173/1 z 25. 3. 2004
dyňa červená
TP 142/1 z 21. 3. 2007
melón cukrový
TP 104/2 z 21. 3. 2007
uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačka
TP 61/2 z 13. 3. 2008