dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k vyhláške č. 365/2015 Z. z - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.1 Komentár k vyhláške č. 365/2015 Z. z - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


1. Všeobecne

Vyhlášku vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „Ministerstvo”) na základe zmocnenia zakotveného v ustanovení § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o odpadoch”). Podľa tohto ustanovenia zákona o odpadoch vydá Ministerstvo všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví zoznam odpadov,