Input:

Dôležité informácie - Katalóg odpadov, POPs, Zoznamy, Registre, Medzinárodné dohovory

7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
  • Katalóg odpadov
  • Zoznam držiteľov kontaminovaných zariadení obsahujúcich PCB
  • Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o POPs + prílohy
  • Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o POPs - Aktualizácia
  • Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
  • Protokol o POPs k Dohovoru diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
  • Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov
  • Informácia o elektronickej službe internetového portálu iDovoz.sk na vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom podľa § 61 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Register výrobcov pneumatík
  • Register výrobcov

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: