dnes je 15.4.2024

Input:

Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

1.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3 Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

CIELE A ZÁVÄZNÉ LIMITY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

I. Ciele zberu elektroodpadu a minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu

1. Cieľ zberu elektroodpadu

Cieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí Slovenská republika v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov elektrozariadení v danom kalendárnom roku dosiahnuť, stanovený v nasledujúcom minimálnom hmotnostnom rozsahu elektroodpadu:

a) v roku 2014 a v roku 2015 pre elektroodpad z domácností štyri kilogramy na obyvateľa alebo priemerná hmotnosť elektroodpadu zozbieraného v Slovenskej republike v predchádzajúcich troch rokoch, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia,

b) v roku 2016 hmotnosť zodpovedajúca