dnes je 24.2.2024

Input:

§ 94a - Registrácia koordinačného centra

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.6.1 § 94a – Registrácia koordinačného centra

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 94a

Registrácia koordinačného centra

(1) Žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier podáva žiadateľ písomne ministerstvu.


Komentár k odseku 1

Ustanovenie § 94a je v zákone o odpadoch účinné od 1. 1. 2018 (na základe zákona č. 292/2017 Z. z.). V súvislosti so zriadením inštitútu koordinačných centier bolo nevyhnuté v zákone upraviť podmienky registrácie koordinačného centra a podmienky jeho zrušenia. KC registruje MŽP SR na základe žiadosti.

(2) Žiadosť o zápis do Registra koordinačných centier obsahuje:

  1. názov a sídlo koordinačného centra,
  2. zmluvu o založení koordinačného centra,
  3. štatút a organizačnú štruktúru,
  4. písomný súhlas každej prihlásenej osoby podľa § 31 ods. 4alebo každej určenej osoby podľa § 31 ods. 5 so založením koordinačného centra.