dnes je 15.4.2024

Input:

§ 89 - Autorizované činnosti a udelenie autorizácie

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.1 § 89 - Autorizované činnosti a udelenie autorizácie

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 89

Autorizované činnosti a udelenie autorizácie

(1) Autorizácia je udelenie oprávnenia

a) podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracovateľskú činnosť“), a to na

1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,

2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,

3. spracovanie starých vozidiel,

4. spracovanie elektroodpadu,

5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,

b) právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov“) alebo tretej osobe (ďalej len „autorizácia na činnosť tretej osoby“),

c) výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „autorizácia na činnosť