dnes je 29.2.2024

Input:

§ 55 - Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4 § 55 - Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 55

Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov

(1) Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu [ § 105 ods. 3 písm. m)].


Komentár k odseku 1

Ustanovuje sa povinnosť pre výrobcu obalov zálohovať obaly a dodržiavať výšku zálohu, ak uvádza výrobky na trh v zálohovaných obaloch.

(2) Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedol na trh, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške; to platí aj vtedy, ak prestane používať doteraz zálohovaný obal, a to po dobu najmenej šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia