dnes je 14.4.2024

Input:

Doplnenie systému triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

8.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.54 Doplnenie systému triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve1) V § 80 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch má obec povinnosť “doplniť systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu o mobilný zber prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, miesta určeného obcou alebo prostredníctvom zberného dvora“. Bude postačujúce, ak z uvedenej novej povinnosti zabezpečíme mobilný zber biologicky rozložiteľného odpadu len jedným z uvedených troch spôsobov?

2) V prípade, kedy je na mesto vydané stavebné povolenie, teda mesto je aj investor stavby, vnikajú odpady, ktorých je mesto pôvodcom. V zmysle zákona o odpadoch môže s odpadom nakladať len osoba oprávnená. Nie však každý