dnes je 15.4.2024

Input:

§ 40 - Príprava na opätovné použitie elektroodpadu

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.9 § 40 - Príprava na opätovné použitie elektroodpadu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 40

Príprava na opätovné použitie elektroodpadu

(1) Zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu (ďalej len „zariadenie prípravy na opätovné použitie“) je zariadenie prevádzkované fyzickou osobou – podnikateľom, alebo právnickou osobou, v ktorom sa elektroodpad vhodný na prípravu na opätovné použitie pripravuje na opätovné použitie vrátane jeho skladovania, triedenia alebo testovania, alebo jeho vytrieďovania od elektroodpadu, ktorý sa nedá opätovne použiť.


Komentár k odseku 1

Definuje sa zariadenia na na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu.

(2) Prevádzkovateľ zariadenia prípravy na opätovné použitie je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný:

a) prevziať elektroodpad podľa odseku 1 do zariadenia prípravy na opätovné použitie a podrobiť ho uvedenej