dnes je 15.4.2024

Input:

Pripravovaná novela zákona o odpadoch

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.4 Pripravovaná novela zákona o odpadoch

Ing. Lenka Pajtinková


Novela zákona o dopadoch, ktorá mala pôvodne nadobudnúť účinnosť 1.3.2017 prešla do druhého čítania.

Tento zákon mal pôvodne nadobudnúť účinnosť 1. marca 2017 okrem čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda   účinnosť 1. januára 2019. Oproti pôvodnému návrhu nastali vo vládou schválenom znení výrazné zmeny. Vypúšťa sa aj povinnosť identifikácie ľahkých plastových tašiek.

Bod, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť až 1. 1. 2019 sa týka spoplatnenia plastových tašiek. Ide o § 54, ktorý sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu, je povinný

a) poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,

b) poskytovať aj iné druhy tašiek alebo tašky na opakované použitie. ”.

Od roku 2019 teda obchodníci nebudú môcť poskytovať ľahké plastové