dnes je 23.2.2024

Input:

§ 46 - Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5 § 46 - Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 46

Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov

1. Výrobca prenosných batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť:

a. zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese Slovenskej republiky:

1. spätným zberom použitých prenosných batérií,

2. zberom na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov,

b. zber všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov odovzdaných na miestach podľa písmena a) a ďalšie nakladanie s nimi,

c. splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,

d. spracovanie a recykláciu všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný zabezpečiť,

e. spracovanie a