dnes je 15.4.2024

Input:

706/2002 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, v znení účinnom k 1.9.2009

706/2002 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. novembra 2002
o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
410/2003 Z.z.
15. 10. 2003
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
410/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení prílohu č. 2
260/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení a dopĺňa § 6
575/2005 Z.z.
27. 12. 2005
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
631/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa prílohu č. 4
573/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení prílohy
338/2009 Z.z.
1. 9. 2009
zákon zrušený