dnes je 15.4.2024

Input:

§ 33 - Zákazy

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2 § 33 – Zákazy

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 33

Zákazy

Zakazuje sa:

a) zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému spätného zberu elektroodpadu alebo oddeleného zberu elektroodpadu pred jeho spracovaním,

b) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,

c) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu; uvedený zákaz sa nevzťahuje na osobu oprávnenú na opätovné použitie elektroodpadu a spracovateľa elektroodpadu.


Podľa § 33 sa zakazuje zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému oddeleného zberu pred jeho spracovaním, zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu, čo sleduje dosiahnutie oddeleného zberu elektroodpadu od komunálneho odpadu a nakoniec sa zakazuje aj neodborné zasahovanie do elektroodpadu.