Input:

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2020/2021 (stav k 11.11.2020)

25.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:02

Ing. Peter Gallovič vo webinári hovorí o najdôležitejších zmenách v pripravovaných novelách zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládky odpadov a vo vykonávacích vyhláškach, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1.1.2021.

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Súbory na stiahnutie

VDU_Zmeny v zakone o odpadoch_Prezentacia.pdf 0.75 MB

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: