Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 20,5 eur mesačne. 

 

Produkt manažér

Vážený zákazník, Vážená zákazníčka,

v decembrovej aktualizácii online knihy Nový zákon o odpadoch v praxi sme pre Vás pripravili zaktualizované komentáre paragrafov, ktoré sa budú meniť od 1. januára 2019. V legislatívnom procese 17. októbra 2018 schválili návrh novely zákona o odpadoch od 1. januára 2019 a nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý bude tiež účinný od 1. januára 2019.

Aktuálne spracované komentáre k paragrafom účinné od 1. januára 2019:

 

Ďalšie paragrafy, ktoré sa menia od 1. januára 2019 sme pre Vás zaktualizovali v minulých mesiacoch.

Ďalšie zaktualizované zmeny paragrafov podľa zmien zákona, ktoré sa budú meniť od 1. januára 2019 pre Vás pripravujeme v nasledujúcich mesiacoch.


Ing. Lucia Žarnócaiová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

 •  jasné a prehľadné spracovanie komentára zákona č. 79/2015 Z.z., 
 •  rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach zákona,
 •  editovateľné tlačivá a formuláre potrebné pre správne nakladanie s odpadom,
 •  najdôležitejšie vzory vyplnených identifikačných listov nebezpečných odpadov,
 •  rady a tipy z praxe.


Čo získate s on-line knihou?

 • prehľadne a komplexne spracovaný komentár k jednotlivým paragrafom zákona, 
 • komentár je pripravený odborníkom na odpadové hospodárstvo,
 • rady a tipy pri nakladaní s odpadmi,
 • 24 hodín denne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • zoznam právnych predpisov s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Na tvorbe komentára sa podieľal odborník na problematiku odpadového hospodárstva Ing. Peter Gallovič. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky. Okrem samotného komentára získavate prístup k súvisiacim právnym predpisom s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy. Určené pre všetkých, ktorí chcú nakladať s odpadmi bez právnych postihov.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Celý profesionálny život sa venuje legislatíve. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ odboru legislatívy a práva na Ministerstve hospodárstva SR. V minulosti viedol legislatívny a právny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a tiež legislatívny odbor v Kancelárii Národnej rady SR. Od roku 2009 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, v súčasnosti v pozícii vedúceho oddelenia ústavného práva. V roku 2016 sa habilitoval na docenta. Je autorom viac ako 120 odborných článkov v domácej a zahraničnej odbornej literatúre a autorom alebo spoluautorom viac ako 10 odborných knižných titulov.
Ďalší autori:

 • Ing. Matej Šiculiak
 • Mag. Annamária Tóthová
 • Mgr. Mária Sadloňová
 • Mgr. Katarína Liebscherová


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Predplatila som si knihu, aby som si uľahčila prácu v obci. Keď neviem, ako niečo riešiť podľa nového zákona vždy si nájdem príslušný paragraf a prečítam komentár k nemu."
Daniela Č., Mýto pod Ďumbierom


"Na knihe oceňujem najmä pravidelné aktualizácie a to, že sa môže pripraviť na zmeny v novom zákone."
Andrej S., Martin


"Váš portál používam takmer každý deň, najmä mi pomáhajú vyplnené ILNO, ale pozriem často si prečítam aj komentár k novým vyhláškam o odpadoch, keďže sa v novom zákone ešte neorientujem tak dobre, ako to bolo v tom starom."
Marián Z., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: