Obsah
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 20,5 eur mesačne. 

 

Produkt manažér

Online kniha "Nový zákon o odpadoch v praxi" prináša kompletné paragrafové znenie zákona č. 79/2015 Z.z. s rozsiahlym komentárom. 

Na tvorbe komentára sa podieľal odborník na problematiku odpadového hospodárstva Ing. Peter Gallovič. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky. Okrem samotného komentára získavate prístup k súvisiacim právnym predpisom s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy. Určené pre všetkých, ktorí chcú nakladať s odpadmi bez právnych postihov.


Mgr. Natália Vavrovičová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

 •  jasné a prehľadné spracovanie komentára zákona č. 79/2015 Z.z., 
 •  rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach zákona,
 •  editovateľné tlačivá a formuláre potrebné pre správne nakladanie s odpadom,
 •  najdôležitejšie vzory vyplnených identifikačných listov nebezpečných odpadov,
 •  rady a tipy z praxe.


Čo je nové v online knihe?

 • Zberný dvor z pohľadu povinností podnikateľského subjektu v roku 2018
 • Zber starých vozidiel v roku 2018
 • Uloženie pokuty podnikateľom podľa § 12 zákona o odpadoch - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi
 • Žiadosť o autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcu obalov
 • § 27 – Rozšírená zodpovednosť výrobcov - Základné ustanovenia
 • § 29 - Individuálne plnenie vyhradených povinností
 • § 69 - Pneumatiky a odpadové pneumatiky - Základné ustanovenia


Čo získate s on-line knihou?

 • prehľadne a komplexne spracovaný komentár k jednotlivým paragrafom zákona, 
 • komentár je pripravený odborníkom na odpadové hospodárstvo,
 • rady a tipy pri nakladaní s odpadmi,
 • 24 hodín denne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • zoznam právnych predpisov s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...
Ďalší autori:

 • Ing. Matej Šiculiak
 • Mag. Annamária Tóthová
 • Mgr. Mária Sadloňová
 • Mgr. Katarína Liebscherová


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Predplatila som si knihu, aby som si uľahčila prácu v obci. Keď neviem, ako niečo riešiť podľa nového zákona vždy si nájdem príslušný paragraf a prečítam komentár k nemu."
Daniela Č., Mýto pod Ďumbierom


"Na knihe oceňujem najmä pravidelné aktualizácie a to, že sa môže pripraviť na zmeny v novom zákone."
Andrej S., Martin


"Váš portál používam takmer každý deň, najmä mi pomáhajú vyplnené ILNO, ale pozriem často si prečítam aj komentár k novým vyhláškam o odpadoch, keďže sa v novom zákone ešte neorientujem tak dobre, ako to bolo v tom starom."
Marián Z., Košice

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: